Juwelier van Moorsel
Hoofdredactie magazine Fariba

Redigeren Ondernemingsplan HW Wonen

In opdracht van woningcorporatie HW Wonen heb ik de teksten voor het Ondernemingsplan 2019-2022 geredigeerd. Hierbij ging het niet alleen om stijl- en grammaticacorrecties, maar ook om het aanpassen van de tekst naar het b1 taalniveau. Dat betekent zo min mogelijk beleidstermen en het gebruik van korte(re), actieve zinnen.