Maak je website scanbaar
Blog

Maak je website scanbaar

Internetters lezen niet maar scannen. Ze zijn haastig op zoek naar voor hen relevante informatie. Kunnen ze dat op jouw site niet (snel genoeg) vinden? Dan zijn ze zo weer vertrokken. Een gemiste kans. Daarom is het van belang dat de tekst op de website scanbaar is. Dat wil zeggen, overzichtelijk, to the point en de juiste content op de juiste plaats. Hier volgen een paar praktische tips om de webtekst scanbaar te maken.

Maak de tekst niet te lang

Een veel gehanteerd uitgangspunt voor de lengte van webteksten is, dat een pagina uit 3 alinea’s bestaat. Iedere alinea bestaat uit 4-5 zinnen en een zin bestaat uit 8-10 woorden.

De conclusie eerst

Schrijven voor het web is een vak apart, waarbij alle traditionele schrijfregels kunnen worden vergeten. Heb je vroeger altijd geleerd om te beginnen met een inleiding en te eindigen met een slotconclusie? Voor webteksten werkt dit niet. Dan eindig je namelijk met de belangrijkste informatie, terwijl je hier op een website juist mee moet beginnen. Een webtekst is geen misdaadroman, vertel daarom direct aan het begin wie de dader is.

Informatieve (tussen)kopjes

Gebruik boven elke alinea een informatief tussenkopje. Alle kopjes samen moeten de complete pagina samenvatten. Op deze manier weet de gebruiker in één oogopslag welke informatie hij op de betreffende pagina kan vinden.

Informatieve hyperlinks

Schrijf niet ‘klik hier’, maar geef specifiek aan wat de bezoeker krijgt als hij op de link klikt. Dit is niet alleen handig voor je bezoeker, maar ook voor de zoekmachine. Ee hyperlink is namelijk een belangrijke indicator voor zoekmachines.

Dus niet: Wil je weten welke communicatietrainingen er in 2012 worden gegeven? Klik hier.

Maar: Bekijk ons aanbod communicatietrainingen 2012.

Roep op tot actie

Eindig de webtekst met een duidelijke call-to-action. Hierbij benoem je de handeling (stemmen), prikkel je de behoefte (exclusief) en maak je gebruik van klassieke klikmagneten (nu).

Schrijf in spreektaal

Schrijf alsof je een gesprek voert en spreek de lezer direct aan met ‘u’ of ‘jij’. Benoem jezelf met ‘ik’ of ‘wij’ en wees vriendelijk. Vermijd lange zinnen en lastige tangconstructies. Print de webtekst eens uit en lees hem hardop voor. Klinkt het soms wat lastig of geforceerd? Herschrijf die delen van de tekst.

Meer weten? Ik verzorg regelmatig workshops inzake webtekst optimalisatie. Volg S!B via Facebook en schrijf je in de voor de nieuwsbrief. Kom je er zelf niet uit? Natuurlijk help ik je graag op weg. Neem contact op voor onweerstaanbare webteksten.