Seniorenmagazine
gemeente Hoeksche Waard

Copywriting Rubriek Wonen Wegwijs!

In opdracht van gemeente Hoeksche Waard mocht ik de tekst schrijven voor de rubriek ‘Wonen’ in het magazine ‘Wegwijs!’.

Seniorenmagazine

Wegwijs! is een halfjaarlijkse uitgave van gemeente Hoeksche Waard voor senioren in de Hoeksche Waard. Het magazine bevat praktische informatie, handige wetenswaardigheden en leuk leesvoer voor de doelgroep. Onderwerp van de rubriek ‘Wonen’ was dit keer zelfredzaamheid, waarin we uitleggen wat inwoners zelf kunnen doen om te (blijven) voorzien in een leven lang fijn wonen.

tekstschrijver Hoeksche Waard gemeente Wegwijs magazine